Osobné informácie
  Špeciálna pedagogika
  Pedagógovia
  Lexikón
  Recenzie
  Haličské reminiscencie
  Rôzne

Pocitadlo.sk

Osobné informácie:

Úvod
Víta Vás dlhoročná pedagogička a špeciálna pedagogička. Na www stránke nájdete publicistické materiály z odboru a memoárové príspevky. Uverejnené materiály, okrem niektorých, si nenárokujú charakter štúdií, majú viac - menej len podnietiť čitateľov hlbšie vniknúť do problematiky, resp. inšpirovať ich k odbornému spracovaniu. Reminiscencie sú osobné zážitky autorky, s ktorými sa chce podeliť so súčasníkmi. Autorka bude vďačná za každý ohlas, ktorý predkladaná prezentácia v čitateľovi vyvolá.
Krátka spoveď špeciálnej pedagogičky
Pri narodení každý dostane do vienka niečo, čo ho potom sprevádza celý život. Čo som dostala do vienka ja, vytúžené dieťa svojich rodičov, pretože som sa narodila až po piatich rokoch, kedy si už mysleli, že ostanú bezdetní. Tým, že som bola skutočne vytúženým dieťaťom, hneď od narodenia ma obklopovala veľká láska, ktorá sa pravdepodobne so zdedeným sociálnym cítením a súcitom hlboko vryli do mojej osobnosti. Nie čudo, pretože nad mojou kolískou namiesto rozprávkových sudičiek sa skláňal aj úplne negramotný hluchonemý, ktorý i keď nie ako pokrvný člen rodiny, predsa len do našej rodiny patril, keďže jeho rodina ho odmietla. Vyrastala som teda v prostredí, kde sa, najmä zo strany starého otca hlásala láska a súcit k biednym, k postihnutým a všetkým tým, ktorí potrebovali pomoc.
...pokračovanie
PhDr. Anna Borešová, Bratislava, Slovensko |   anna.boresova(zavinac)gmail.com